‘Back from burn-out’

Inleiding

In de snelle ratrace van het moderne leven worden we soms geconfronteerd met de duistere schaduw die burn-out heet. Het begon als een term uit de jaren zeventig, gegroeid uit een combinatie van fysieke uitputting en emotionele leegte. Vandaag de dag staat het bekend als een van de grootste uitdagingen op de werkvloer in Nederland. De cijfers zijn onthutsend: één op de vijf medewerkers kampt met burn-outklachten, een stijging die dreigt naar één op de drie.

Het is meer dan enkel een label; het is een reis die begint met subtielere signalen. Van grenzeloze motivatie tot cynisme en uiteindelijk totale uitputting, de fases van een burn-out zijn sluipend. Werknemers raken verstrikt in een vicieuze cirkel van overbelasting en verminderde hersenactiviteit.

Een gemiddelde burn-out duurt bijna een jaar, met enorme kosten voor werkgevers en een diepgaande impact op het individu. Maar het is niet enkel een kwestie van werk, het is een samenspel van privéleven en professionele verantwoordelijkheden.

Het begrijpen van de oorzaken en signalen is cruciaal. Een sensitieve persoonlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel en perfectionisme worden vaak genoemd als risicofactoren. Het gaat om meer dan enkel psychische belasting; het is een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid, tussen draaglast en draagkracht.

Gelukkig is er ook hoop. Een burn-out is niet hetzelfde als een depressie. Het heeft een gunstiger natuurlijk verloop en kan herstellen met de juiste rust en ondersteuning. Het is essentieel om na herstel preventieve maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

Als samenleving moeten we ons bewust worden van de impact en de preventieve maatregelen. Van duidelijke taakomschrijvingen tot het stimuleren van autonomie en het bieden van herstelmomenten; werkgevers spelen een sleutelrol in het aanpakken van deze kwestie.

Maar het begint bij zelfbewustzijn en het erkennen van signalen. Luisteren naar je lichaam, grenzen stellen, en de kunst van ontspanning omarmen zijn slechts enkele stappen op de weg naar balans.

Burn-out is een uitdaging die iedereen kan treffen. Het vereist een collectieve inspanning om de balans te herstellen, niet alleen op de werkvloer maar ook in het dagelijks leven. Het is een reis naar ‘Being in Balance’, een weg terug van burn-out, een pad naar herstel en veerkracht.

Wat is nou eigenlijke een burn-out?

Burn-out is het resultaat van langdurige overbelasting, zowel op de werkvloer als in persoonlijke situaties. Het manifesteert zich door een karakteristiek patroon van klachten, voortkomend uit een mix van opgebouwde spanning, intense vermoeidheid en moeite met besluitvorming. Een afnemende vitaliteit tekent deze fase, waarin herstel en opbouw van cruciale hormonen zoals cortisol en adrenaline onvoldoende plaatsvinden door een gebrek aan rust.

Burn-out is een fysiologische aandoening waarbij de patiënt emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren.

De ontwikkeling van een burn-out is een geleidelijk proces dat niet plotseling optreedt. In plaats daarvan zijn er diverse signalen, zowel fysiek als psycho-emotioneel, die zich manifesteren gedurende de tijd. Het onderscheid tussen een burn-out en een depressie is essentieel; het eerste betreft voornamelijk een energiestoornis met een voortdurend energietekort op interpersoonlijk niveau. Hoewel depressieve symptomen kunnen optreden, heeft een burn-out doorgaans een gunstiger natuurlijk verloop, waarbij voldoende rust uiteindelijk de klachten kan verminderen.

De term burn-out werd begin jaren zeventig voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychotherapeuten Herbert
Freudenberger en Christina Maslach.

De opvatting van de laatste is inmiddels dominant geworden. Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984 bekende burn-out test Maslach Burnout Inventory
(MBI) voorkomen.

Te veel stress op het werk en in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel, een laag
lichaamsbewustzijn (of een hoog lichaamsbewustzijn maar de signalen worden genegeerd) en de neiging tot perfectionisme zouden risicofactoren zijn.

Tegenwoordig wordt steeds duidelijker in kaart gebracht hoe chronische stress en overbelasting kan leiden tot verminderde hersenactiviteit of hersenschade.

Na herstel van een burn-out is het van groot belang om te analyseren wat de persoon heeft geholpen om herhaling te voorkomen. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor preventieve maatregelen en strategieën om een nieuwe burn-out te voorkomen en de veerkracht te versterken.

Wat zijn de fases van een burn-out?
(Bron: psycholoog Herbert Freudenberger):

1. Werknemer is SUPER GEMOTIVEERD
Iemand die altijd opveert als er wat te doen is, niets is te veel, werkt tijdens lunchtijd door (ook als dat echt niet hoeft). Leuk, maar let op dat dit teamlid zichzelf niet overvraagt.

2.  Werknemer is bezig WERK, WERK, WERK In de volgende fase zie je dat hij nog harder gaat werken dan normaal, en je ziet dat ook overduidelijk (alle handelingen gaan sneller), hulp vragen ho maar!

3. Werknemer heeft GEEN TIJD VOOR ZICHZELF Buiten werktijd maakt de medewerker meer uren. Ook in het weekend wordt er gewerkt.

4. Werknemer krijgt DE EERSTE KLACHTEN Slecht slapen, niet zo lekker zijn, buikpijn. Maar je teamlid weet niet zo goed wat het is, het zal wel over
gaan.

5 Werknemer doet ALLES VOOR HET WERK! In deze fase heeft je collega alleen maar oog voor het werk, voor hobby’s is geen tijd meer, vrienden en familie verdwijnen naar de achtergrond. Maar als je vraagt hoe het met hem/ haar gaat is het antwoord steevast: ‘Goed’. Het werk begint er echter wel onder te lijden.

6. Werknemer is KRITISCH, CYNISCH EN ONTEVREDEN. Anderen doen het werk niet zo goed als hij doet, althans volgens hem. Je merkt dat hij kritisch, cynisch en ontevreden is. Andere teamleden beginnen onder zijn houding te lijden.

7. Werknemer neemt AFSTAND VAN HET TEAM. Je teamlid wordt meer somber, babbelt niet meer met het team, zondert zich af. Hij voelt zich steeds meer ziek.

8. Werknemer toont ANDER GEDRAG
In dit stadium zie je vaak dat de omgeving vaker gaat vragen of er iets is met hem. De medewerker wordt echter liever met rust gelaten en snapt het gedoe niet zo.

9. Werknemer ervaart alleen nog maar het VOLGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Er is geen enthousiasme meer, je collega voelt alleen nog maar verantwoordelijkheden, hij moet veel, kan
niet meer ontspannen. Niks gaat meer vanzelf.

10. Werknemer ervaart GEEN PLEZIER. In deze fase is er niets meer leuk, is er alleen maar leegte en de kans is groot dat alleen afleidingen als eten, seks, alcohol, drugs een beetje de leegte kunnen vullen. Emotioneel wankel, met stemmingswisselingen als een rollercoaster, uit zich dat in prikkelbaarheid en een voortdurende ontevredenheid.
Op mentaal vlak kunnen concentratieproblemen, vergeetachtigheid en een voortdurend gespannen gevoel de boventoon voeren. De gedachten lijken mistig, angst en paniek liggen vlak onder de oppervlakte en het gevoel van eigenwaarde zakt geleidelijk weg.

11. Werknemer heeft last van DEPRESSIEVE BUIEN. Een gevoel van uitputting, verloren en onzeker, hij zucht veel, hij maakt denigrerende opmerkingen over zijn opdrachten en het werk dat hij afrondt.

12. Werknemer is BURN-OUT. Mentaal en fysiek is de werknemer ingestort. Weinig energie is het nieuwe normaal, terwijl hyperventilatie en een drukkend gevoel op de borst frequenter worden. Hoofdpijn, maag- en darmklachten eisen hun deel op, terwijl spieren in nek, schouders en rug gespannen aanvoelen. Hartkloppingen en duizeligheid worden regelmatige metgezellen, terwijl vermoeidheid de dagen bepaalt.
Het hormonale stelsel heeft de regie over het lichaam overgenomen. Herstel moet ingezet worden na acceptatie van de burn-out. Kleine kanttekening: wacht daar niet te lang mee, om de drempel niet onnodig te verhogen m.b.t. de re-integratie.

Kennis van deze fases en signalen zijn als waarschuwingsborden langs de weg naar een burn-out. Ze spreken van een systeem dat uit balans is en dringend herstel nodig heeft. Het herkennen van deze signalen en het tijdig nemen van rust en actie zijn cruciaal om verdere afkalving van zowel fysieke als mentale gezondheid te voorkomen.

Wat zijn de klachten van een burn-out?

Bij een burn-out heb je meestal al een half jaar last van deze drie dingen:

1. Je hebt 3 of meer spanningsklachten zoals:

• vooral lichamelijke moeheid: een uitgeput gevoel
• en geestelijke moeheid: moeite uw aandacht erbij te houden (concentreren) en/of dingen te onthouden (geheugen);
• onrustig slapen
• prikkelbaar zijn (snel boos of geïrriteerd)
• niet tegen drukte of lawaai kunnen
• gemakkelijk huilen
• piekeren
• een gejaagd gevoel

2. Je hebt het gevoel dat je de vele problemen in je leven niet meer aankunt. je voelt je machteloos, alsof je geen grip meer heeft op je situatie. Alsof je de controle over je leven verliest.

3. Het lukt je niet meer om je gewone dagelijkse bezigheden goed te blijven doen. Bijvoorbeeld op je werk, studie, thuis, in je contacten of in het verkeer.

Andere klachten?

Iemand met een burn-out kán als reactie daarop, soms ook lichamelijke klachten krijgen, zoals

• hoofdpijn
• duizeligheid
• pijn op de borst
• hartkloppingen
• maagklachten of buikpijn

Belangrijke Burn-out feiten

Burn-out vormt een aanzienlijke uitdaging binnen de hedendaagse arbeidsomgeving, gekenmerkt door verstrekkende gevolgen en aanzienlijke kosten voor werkgevers

• Duur van Burn-out: Gemiddeld duurt een burn-out 242 dagen, wat overeenkomt met een afwezigheid van 11 maanden op een werkjaar van 255 werkbare dagen.

• Financiële Last voor Werkgevers: Voor werkgevers brengt een gemiddelde burn-out aanzienlijke kosten met zich mee, namelijk €120.000. Bij hogere functies loopt dit zelfs op tot €150.000 per jaar.

• Prevalentie van Klachten: Een zorgwekkende trend toont aan dat momenteel 1 op de 5 medewerkers symptomen van een burn-out vertoont. Prognoses wijzen erop dat dit de komende 3 jaar kan stijgen naar 1 op de 3 medewerkers.

• Werkstress Niveau: Werkstress blijft een alomtegenwoordig probleem, met maar liefst 41% van de werknemers in Nederland die hier last van heeft, wat de voedingsbodem kan vormen voor toenemende gevallen van burn-out.

• Werkgeversverplichtingen: Werkgevers zijn wettelijk verplicht gedurende 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen aan zieke werknemers met een burn-out. Bepaalde bedrijven, ondersteund door een CAO of specifieke arbeidsovereenkomsten, worden bovendien geconfronteerd met extra kosten bij ziekteverzuim.

Deze statistieken weerspiegelen niet alleen de omvang van burn-out binnen de Nederlandse samenleving, maar ook de uitdagingen bij het benoemen en erkennen van dit fenomeen binnen de medische wereld. Het onderstreept de noodzaak voor meer bewustwording, erkenning en proactieve benaderingen om deze groeiende gezondheidskwestie aan te pakken.

De uitdaging ligt in de erkenning van burn-out als een formeel erkende ziekte. Aangezien het niet expliciet wordt opgenomen in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), neemt de formele diagnose van burn-out af. In plaats daarvan worden de symptomen ondergebracht onder andere benamingen. In de vaktaal van DSM IV wordt vaak verwezen naar een (ongedifferentieerde) somatoforme stoornis.

Bovenstaande feiten schetsen een duidelijk beeld van de aanzienlijke impact die burn-out heeft op zowel individuen als organisaties. Naast de persoonlijke worstelingen voor werknemers, vormt het een substantiële financiële last voor werkgevers en onderstreept het de dringende behoefte aan preventieve maatregelen en ondersteuning binnen werkomgevingen als mede ook een goede aanpak voor re-integratie.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is een proactieve aanpak vereist, gericht op het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het ondersteunen van werknemers in het omgaan met stressfactoren. Een holistische benadering van welzijn op het werk kan niet alleen de negatieve gevolgen van burn-out verminderen, maar ook een veerkrachtige en productieve organisatiecultuur bevorderen.

Wanneer loop ik extra risico op een burn-out?

Iedereen kan overspannen raken en een burn-out krijgen. De kans hier is groter

• als je in het verleden veel dingen heeft meegemaakt die spanning geven
• als je al eens overspannen bent geweest
• als je veel ziek bent geweest in het afgelopen jaar
• als je niet weet hoe u dingen moet regelen en wie u daarbij kan helpen
• als je weinig steun krijgt van uw omgeving
• als je het aanpakken of oplossen van problemen uit de weg gaat, als u het steeds goed wilt doen en geen nee kunt zeggen

Being in Balance coaching ‘Back from Burn-out’ 

Het Being in Balance ‘Back from Burn-out’ coachingsprogramma is speciaal ontwikkeld om medewerkers die een burn-out hebben effectief te begeleiden zodat ze weer met volle energie terug kunnen keren op hun werk.

Cliënten geven aan dat ze de body-mindscan van Being in Balance bijzonder waarderen omdat ze hun eigen proces meetbaar, zichtbaar en voelbaar kunnen volgen door de biofeedback op het computerscherm. Ze zien bijvoorbeeld de mate van stressbelasting in hun hersenen, autonome zenuwstelsel, hypofyse/hypothalamus, schildklier, maag, lever, bijnieren en de rest van hun lichaam en, nog mooier, het herstel hiervan gedurende hun Being in Balance coachingstraject!

Hieronder zie je plaatjes van de scan van medewerksters bij Laurens, een grote thuiszorgorganisatie in Rotterdam met meer dan 5000 medewerkers van sessie 1 en 5 van respectievelijk de schildklier en de lever en de verbetering daarin van resp. 32% en 27% en een algehele mooiere balans in die organen binnen 3 maanden:

Analyse orgaan Liver tissue Analyse van het orgaan Thyroid

In de pilot Laurens heeft Being in Balance coaching mogen bijdragen aan de versnelde re-integratie van 5 thuiszorg medewerksters met langdurig verzuim.

Ook bij Philips hebben we zo’n pilot gedaan met vergelijkbare resultaten.

Laurens is nu aan het onderzoeken hoe Being in Balance breder kan worden ingezet voor verzuim door burn-out evenals voor andere oorzaken van langdurig verzuim.

Bij PwC hebben we een ‘100 dagen Be Well, Work Well Challenge’ challenge gedaan met een Being in Balance scan aan het begin waarbij de inzichten uit de scan als input dienden voor het verder traject. Na 100 dagen bleek bij de eindscan dat er een gemiddeld stressreductie van maar liefst 50% was bereikt.

Being in Balance Tips voor clienten met burn-out

Graag willen we de volgende tips meegeven voor medewerkers met een burn-out die we met inzet van Being in Balance coaching in de afgelopen 15 jaar positief hebben zien werken:

Tip 1: Accepteer je burn-out en neem rust
Het is wellicht lastig om te toe te geven, maar accepteer het feit dat je een burn-out hebt en neem op tijd je rust. Pas dan kun je gaan werken aan echt herstel. Stap 1 hierbij is acceptatie.

Tip 2: Bedenk welke problemen spanning gaven
Om niet in herhaling te vallen, moet je eerst, eventueel samen met je Arboarts of coach, nagaan welke problemen jou deze mate van spanning hebben opgeleverd. Pas wanneer je inzichtelijk hebt, waar voor jou het energielek zit, kun je dit gaan dichten. Dit kunnen meerdere oorzaken zijn die hebben geleid tot jouw uiteindelijke burn-out.

Tip 3: Doe één ding tegelijkertijd
Burn-out herstel betekent vaak dat je je manier van denken en doen moet veranderen. Dus in plaats van denken dat je alles kunt en ook wilt doen, ga je je nu focussen op één ding tegelijkertijd. Die ene taak doe je voor de volle 100% en verder houd je je nergens mee bezig. Hierdoor creëer je rust, voel je je tevreden en krijg je een goed gevoel over jezelf. Daarbij voorkom je dat je tig half afgemaakte werkjes hebt die je een opgejaagd en onrustig gevoel geven en je moe maken. Dit betekent dus ook: leer nee-zeggen en assertief zijn als anderen je om hulp vragen.

Tip 4: Breng structuur aan in je leven
Een heldere dagindeling zorgt dat je structuur brengt in je leven. Vanaf het moment dat je opstaat tot je gaat slapen. Eet op vaste tijden, ga dingen doen, wissel dat af met voldoende rust en bouw regelmatig momenten voor ontspanning in. Van een boek lezen, naar muziek luisteren, sporten, tijd voor familie en vrienden nemen, je hobby oppakken enzovoort. Plan zeker je agenda niet te vol, maar houd ruimte voor rust en ontspanning.

Tip 5: Leef in het hier en nu
Door in het heden te leven en niet over gisteren of morgen na te denken, voorkom je dat je gaat malen en piekeren. Piekeren lost niets op. Van hoelang je burn- out gaat duren, wat er met je baan gebeurt tot wat anderen ervan vinden. Accepteer wat er is gebeurd en laat het los. Probeer te genieten van vandaag. Stapje voor stapje. Laat wat is geweest en gaat komen even voor wat het is. Je burn-out herstel staat voorop en dat realiseer je door in het heden te leven.

Tip 6: Luister naar jezelf
Je burn-out was er niet van de ene op de andere dag. Het is een langdurig proces geweest. Je hebt lang heel veel hooi op je vork genomen en de signalen van je lichaam stelselmatig genegeerd. Nu je bezig bent met een burn-out herstel is het goed naar jezelf te kijken en te leren luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft. Van hoofdpijnen, vermoeidheid, gespannen zijn, tot prikkelbaarheid en desinteresse. Door naar jezelf te luisteren en regelmatig te ontspannen kun je een tweede burn-out voor zijn.

Tip 7: Vermijd perfectionisme
Alles perfect willen doen, is een van de gemeenschappelijke delers van veel burn-out cliënten. Je vindt goed niet goed genoeg. Je streeft altijd naar het ultieme ofwel perfecte. Die eigenschap zorgt voor enorm veel druk en draagt zeker niet bij aan een burn-out herstel. Probeer alles wat minder perfect te doen. Laat de boel de boel. Lukt dat je niet? Schakel dan hulp van anderen in, maar ga zeker niet proberen de perfectionist uit te hangen, want dat komt je genezingsproces niet ten goede.

Tip 8: Onderhoud je sociale contacten
Een burn-out kan gepaard gaan met gebrek aan levenslust en depressieve gevoelens. Hierdoor kan het zo zijn dat je het liefst in je schulp kruipt, de buitenwereld volledig uitsluit en helemaal niets meer doet. Probeer die negatieve spiraal te doorbreken en onderhoud contact met je familie, vrienden, buren en vooral ook met je collega’s. Niet alleen kunnen zij je afleiden van je sombere gedachten, maar ook kan praten je nieuwe aanknopingspunten bieden bij je burn-out herstel.

Tip 9: Lach zoveel je kunt
Lach veel en regelmatig, want dat is niet alleen fijn. Regelmatig lachen is ook heel erg gezond. Lachen helpt om geluk stofjes (endorfine) aan te maken die bijdragen stress te bestrijden en je een fijner en gelukkiger gevoel te geven. Dus kies ervoor dingen te doen die je aan het lachen maken. Van lachfilmpjes op YouTube kijken en humoristische boeken lezen tot wat vaker de humor van je eigen gedrag en gedachten inzien.

Tip 10: Heb je last van burn-out klachten, trek op tijd aan de bel
Voorkomen is beter dan genezen, en als je er op tijd bij bent kun je wellicht nog voorkomen dat je de grip op jouw situatie verliest.

Tip 11: Ga mediteren
we kunnen namelijk niet waarnemen en denken tegelijk. Dus denk je te veel, ga dan terug naar je waarneming op dat moment.

Tip 12: Zorg voor tijd met ongestoorde aandacht.
Als je aandacht wordt getrokken, duurt het 7-10 minuten voordat je weer met je aandacht terug bent bij waar je mee bezig was. Dit kost erg veel energie.

Tip 13: Eet goede voeding
Eet voeding die je lijf voedt in plaats van vult en zorgt voor meer energie

Tip 14: Zorg voor voldoende slaap
Slaap is een sterk onderschat zelfmanagement instrument en heeft ongelooflijk veel impact op je energie niveau gedurende de dag.

Tip 15: Ga op zoek naar positieve berichten en humor:
Lachen en positief denken verminderen stress en zorgen voor meer vitaliteit.

Hoe kun je werkdruk aanpakken als werkgever?

Als werkgever kun je een positieve rol hebben en de regie nemen om werkdruk die mogelijk kan leiden tot burn-out aan te pakken:
1. Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen: door heldere (uitgeschreven) taken weten medewerkers wat er van ze verwacht wordt en kunnen ze beter hun eigen planning managen.
2. Geef voldoende autonomie: autonomie helpt werkdruk tegen te gaan. Zorg dat medewerkers veelal

zelf kunnen bepalen, waar, hoe en wanneer ze hun werk doen.
3. Stimuleer of faciliteer opleiding: het is belangrijk dat kennis en ervaring goed aansluiten op de taken en verantwoordelijkheden van werknemers.
4. Creëer momenten voor herstel: zorg dat er na een periode van drukte en stress (na een project, deadline of seizoen piek) een rustigere periode is.
5. Zet in op persoonlijk leiderschap: er ligt ook
een verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf om werkdruk te voorkomen of verminderen. Door het beter structureren en prioriteren van taken
én aangeven van grenzen. Je kunt als manager bijvoorbeeld cursussen timemanagement, mentorprogramma’s of coaching in persoonlijk leiderschap aanbieden.

Ter afsluiting Terwijl we deze reis door het thema van burn-out afsluiten, nodig ik je uit om bewust te kijken naar de kostbaarheid van je energie. Jouw innerlijke vuur, je passie en veerkracht zijn kostbaar. Laten we gaan voor een leven waarin we onze energie koesteren, waarin we zorgdragen voor ons welzijn met dezelfde toewijding waarmee we onze doelen najagen.

Als je je nu midden in een uitdagende tijd bevindt, onthoud dan: herstel begint met een kleine stap, een bewuste keuze. Je staat er niet alleen voor. Het is een reis waarbij steun en begeleiding de sleutel zijn. Being in Balance coaching kan je bij staan op deze weg naar herstel, met expertise, begrip en begeleiding die aansluiten bij jouw behoeften.

Laten we samen streven naar veerkracht, naar een leven waarin we bewust omgaan met onze energie, waar we elke stap zetten met zorg en focus op ons welzijn. Want te midden van uitdagingen en zelfs in de nasleep van een burn-out, ligt de kracht van herstel in bewuste keuzes en begeleiding.

Wees bewust van je energie, omarm zelfzorg en zie in elke stap een kans op hernieuwde kracht!

Bronnen:

Thuisarts, over burnout
GGZ
CBS
Carien Karsten, Uit je burnout
Nieuwsbrief bye, bye, burnout
Christiaan Vinkers, In de ban van burnout

Nieuwsgierig?

Heb jij interesse in het ondergaan van een scan? Wil je concreet inzicht krijgen in jouw balans en mogelijke disbalansen? 

Boek een scansessie bij een van onze coaches.

 

Boek een Quickscan

Wil je zelf leren werken met de Being in Balance technologie en coaching methode? 

Meld je aan voor onze gratis inspiratiebijeenkomst. Tijdens de zoommeeting vertellen wij je alles over de methode en demonstreren Being in Balance® coaching aan de hand van een voorbeeldscan.

GRATIS INSPIRATIEBIJEENKOMST VOOR COACHES VIA ZOOM

Lees ook:

‘Back from burn-out’

Inleiding In de snelle ratrace van het moderne leven worden we soms geconfronteerd met de duistere schaduw die burn-out heet. Het begon als een term uit de jaren zeventig, gegroeid uit een combinatie van fysieke uitputting en emotionele

Lees Blog »

Manage your Mind, Mind your Food!

Holistische Voeding: Voed Lichaam, Geest en Ziel Voeding is veel meer dan alleen het vullen van onze maag. Het is een krachtig instrument dat ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele welzijn kan beïnvloeden. Een holistische benadering van voeding

Lees Blog »
Scroll naar boven
Over Being in Balance

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Over Being in Balance

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief